Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Proje Asistanı Arıyor

 • Çalışma şekli : Tam Zamanlı
 • Çalışma Yeri : Kayseri
 • Çalışma süresi: 10 ay 
 • Eğitim Durumu: Lisans
 • T.C Vatandaşı
Aranan Nitelikler:
 • Üniversitelerin, tercihen Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Hizmet veya diğer Sosyal Bilimler ve benzeri disiplinlerine ait bölümlerinden birinde en az lisans derecesine sahip olmak,
 • İyi derecede İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerisine sahip olmak
 • İlgili alanda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Ekip yönetme, süpervizyon verme, raporlama gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Proje Döngü Yönetimi konusunda teknik beceri ve bilgilere sahip olmak,
 • Psikososyal Destek, Vaka Yönetimi, Eğitim, Sosyal Uyum Programları ile ilgili bilgi sahibi olmak,
 • Sonuç odaklı ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) etkin bir biçimde kullanabilmek,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 • T.C Vatandaşı olmak,
 • Seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır.
İş Tanımı
 • İlgili Proje Sorumlusuna gerekli desteği sağlayarak Kayseri’de yürütülecek sosyal uyum programlarının planlanması, uygulamalarının takibi ve ilerlemelerin raporlanmasını yapmak,
 • Projenin gerekli raporlamalarını (teknik ve finansal) hazırlamak ve bu konuda proje koordinatörüne destek olmak,
 • Proje faydalanıcılarına ait verilerin kurumun veritabanına düzenli kayıt ve takibini yaparak bilgilerin eksiksiz doldurulmasını sağlamak,
 • Gerektiğinde yapılandırılmış sosyal uyum, vaka ve eğitim modüllerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Sahada danışanlara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için yerel otoriteler ve STK’ların katılımıyla bir iletişim ağına katkı sunmak,
 •  Faaliyetlerin ve görevlerin gerçekleştirilmesinde haftalık, aylık, periyodik başarıları, ilerlemeyi, zorlukları, alınan önlemleri, alınan dersleri zamanında raporlamak,
 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve bu çalışmalara katılım sağlamak, lojistik çalışmaları yürütmek, proje kapsamında etkinlik organizasyonlarının prosedürlere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 • Projenin bütçe ve iş planı takibini yaparak gerekli durumlarda revizyonları hazırlamak için proje koordinatörüne yardımcı olmak
 • Proje faaliyetlerinin (hibe programı, eğitimler, toplantılar, izleme ziyaretleri vb.) zaman planına uyumlu yürütülmesinde proje koordinatörüne destek sağlamak
 • Kurumsal belgeleri, kurumsal yazışmaları ve raporları hazırlamak
 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik yayınlanacak/kullanılacak belgelerin, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların hazırlanmasına destek sunmak,
 • Proje asistanından Afgan Mülteciler Dayanışma ve yardımlaşma Derneği’nin kurumsal işlerinde de görev alması beklenecektir.
*Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir. “07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ARSA) ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”  İlgilenenler 20 Ocak 2023 saat 17:00’ye kadar mailin konu bölümüne başvurulan pozisyonu yazarak hr@arsa.org.tr adresine özgeçmiş ve yarım sayfalık motivasyon mektubuyla birlikte göndererek başvurabilirler.

İlgili İçerikler