Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği (AVGG)

Dernek, veri gazeteciliği alanında ve açık veri/açık devlet konularıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yaygınlaştırmak, konuyla ilgili gelişmeleri takip etmek, politika yapım süreçlerinde hesap verilebilir ve şeffaf yönetim anlayışının geliştirilmesi, yolsuzlukla mücadele edilmesi, vatandaşların ve sivil toplumun karar alma süreçlerine aktif katılımının artırılmasını ve sivil toplum ile hükümet arasındaki diyaloğun güçlendirilmesini amaçlayarak sivil toplumla içiçe çalışmak, bu alana ilgili olan gençler, öğrenciler, akademisyenler, gazeteciler, avukatlar ve diğer sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek açık veri ağı oluşturmak, tüm dünyada aktif bir şekilde faaliyetler yürüten benzer kuruluşlarla işbirliği geliştirmek, Veri Okulu çevrimiçi içeriklerini farklı dillerden Türkçe’ye çevirmek ve yeni eğitim materyallerini oluşturarak veri bilimi literatürüne katkı sağlamak, açık veri ve veri gazeteciliği ile ilgili eğitim, atölye, konferans vb. etkinlikler düzenleyerek konuyla ilgili farkındalık yaratmak, ifade ve basın özgürlüğü, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini benimseyerek araştırmalar yapmak, projeler üretmek ve yürütmek amacı ile kurulmuştur.