Yoksulluk

Yoksulluk (Poverty): Geleneksel olarak yoksulluk, kaynaklara, üretken varlıklara ve gelire erişimin sınırlı olması ve sonuç olarak maddi bir yoksunluğun ortaya çıkması olarak tanımlanmaktadır. Ancak günümüzde bu tanım yararlı olarak kabul edilen etkinlikler içerisinde bulunma zorunluluğunun olmaması ve kendini gerçekleştirmeyi ve tatmin sağlamayı seçebilme yeteneğine sahip olmak olarak genişletilmiştir. Yoksulluğun hesaplanması esnasında gelir yoksulluğundansa (eğitimsizlik, kısa yaşam süresi vb. değişkenleri de göz önüne alan) kişi yoksulluğu kavramının ve yaklaşımının kullanılması yoksulluğun nedenlerinin anlaşılmasında daha yararlıdır.[1]

[1] Nilüfer Çağatay, 1998, Gender and Poverty, Social Development and Poverty Elimination Division