Yeniden İşbaşı Yapan / Çalışma Hayatına Geri Dönen Kadınlar

Yeniden işbaşı yapan / Çalışma hayatına geri dönen kadınlar[1] (Women getting back to work): Özellikle hamilelik, çocuk bakımı gibi farklı faktörlerden ötürü işe ara vermek durumunda kalan ve belirli bir süre sonra işine geri dönen kadınlar bu kategori altında değerlendirilmektedir. Bu kadınların eğitim ve deneyimlerini ülke ekonomisi içerisinde yeniden kullanılabilir hale getirmek için kadınların ihtiyaçlarına uygun koşullarının sağlanması ve bu şekilde kadın ve erkekler için fırsat eşitliğinin sağlanması ekonomiye olumlu katkı sağlaması açısından önemlidir. Burada işverenler kadınların ara verme ve işe geri dönme haklarının korunması için bilinçlendirildiğinde yine bahsi geçen fırsat eşitliği mümkün olabilecektir. Eğitimli ve deneyimli kadınların ülke ekonomisine katkıda bulunması, fırsat eşitliğinin sağlanması, kadınların koşullarına uygun alternatif çalışma modellerinin yaygınlaştırılması yeniden işbaşı yapan kadınlar üzerinden ele alınabilecek konulardır. Kadınların işe ara verme hakkı ve işe geri dönme hakkının tesisi konusunda işverenlerin bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.[2]

[1]Türkiye’deki Kadın Thesaurusu, 2009, Kadın Konulu Kavramlar Dizini, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

[2]Yeniden Biz, t.y., Neden Yeniden Biz?, http://yenidenbiz.com/neden-yenidenbiz