Yedek Emek Ordusu / Yedek Sanayi Ordusu / Rezerv Emek

Yedek emek ordusu / Yedek sanayi ordusu / Rezerv emek (Reserve army of labor / Reserve army of industry / Reserve labor): Marx bu terimi ‘kapitalizmin işgücünü baskı altında tutma araçlarından biri’ olarak tanımlanmaktadır. Marx, kapitalist sistemin işçilere sürekli olarak işten çıkarılacaklarına dair endişe hissettirerek ücret maliyetlerini düşürmeyi hedeflediğini savunur. Devamlı belirli bir oranda işsizin olması, çalışan işçilerin yerine başkalarının her an alınabileceği mesajını verir.[1] İşçi sınıfının ayrımcılığa uğrayan grubunu ifade eden yedek emek ordusu çoğunlukla kadınlardan ve çocuklardan oluşmaktadır.[2]

[1] Umut Omay, 2011, Yedek İşgücü Ordusu Olarak Kadınlar, Çalışma ve Toplum, http://calismatoplum.org/sayi30/omay.pdf

[2] Feminist Sözlük, t.y., Yedek Emek Ordusu, http://feministsozluk.org/0/discussion/663/yedek-emek-ordusu