Yatay Katmanlaşma

Toplumsal cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık/ Erkek işi[1]-Kadın işi Meslekler / Erkek/Kadın egemen meslekler[2] – Karma meslekler / Belirli mesleklerin damgalanması / Türü erkek ve kadın cinsiyetine saptanmış meslekler / Bir mesleğin cinsel olarak saptanmış olması / Mesleki katmanlaşma / Toplumsal cinsiyete göre katmanlaşmış meslek / Toplumsal cinsiyete göre türü saptanmış meslekler / Yatay katmanlaşma (Gender job segregation / Men’s – Women’s Work / Male/ female-dominated occupation vs. mixed occupation[3] / Stigmatization of certain occupations[4] / Male and female sex-typed jobs[5] / Sextypedness of a job / Occupational segregation[6] / Gender segregated occupation[7]/ Gender typed jobs / Horizontal Seggregation): Kadın ve erkeklere atfedilen mesleklerdir. Vardiyalı çalışma tipik ‘erkek işleri’ grubunda karşımıza çıkarken, yarı zamanlı çalışma daha çok ‘kadın işi’ olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda teknik işler ve yönetsel görevlere ‘erkek işleri’ olarak yaklaşılırken; kadınlara bakım, yetiştirme ve destek gibi unsurları içeren meslekler “uygun” görülmektedir. [8]

[1] Türkiye’deki Kadın Thesaurusu, 2009, Kadın Konulu Kavramlar Dizini, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

[2] Türkiye’deki Kadın Thesaurusu, 2009, Kadın Konulu Kavramlar Dizini, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

[3] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies

[4] UN Women, 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change

[5] Shlomo Hareli, Motti Klang ve Ursula Hess, 2008, The Role of Career History in Gender Biased Biases İn Job Selection Decisions, http://www.ursulakhess.de/resources/HKH08.PDF

[6] UN Women, 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change

[7] UN Women, 2015, sProgress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[8] Melike Özkaya İltan, 2008, Esnek İstihdam Koşullarında Eğitim-istihdam İlişkisinin Çözümlenmesi[Yüksek Lisans Tezi], Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı