Yaşam Kalitesi / Yaşam Standardı

Yaşam kalitesi / Yaşam standardı (Quality of life / Adequate standard of living[1]): ‘Yaşam kalitesi, Dünya Sağlık Örgütü hedefleri, beklentileri, standartları, ilgileri ile bağlantılı olarak kişilerin yaşadıkları kültür ve değer yargılarının bütünü içinde durumlarını algılama biçimi olarak tanımlanmaktadır’. Bunun karşısında yaşam standardı ise ‘satın alma gücü paritesine göre reel gayri safi yurtiçi hasıla ile’ ölçülmektedir. [2] Bu anlamda yaşam standardı yerine yaşam kalitesi kavramının kullanımı tercih edilmektedir.

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[2] Reha Fırat, 2005, Yaşam Kalitesi mi, Yaşam Standardı mı?, Sivil Toplum & İletişim, 90, http://www.siviltoplumakademisi.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=133:yasam-kalitesi&catid=53:insan-haklari-belgeleri&Itemid=131