Yargı Bağımsızlığı

Yargı bağımsızlığı yargının ve yargı görevlilerinin yasama ve yürütmenin siyasi tercihlerinden bağımsız bir şekilde kurulması, örgütlenmesi, işlemesi.

Yasaları yapanlarla, yasalara uyulup uyulmadığını denetleyenlerin farklı güçler olması.

Denge Denetleme Ağı’nın sözlüğünden alıntıdır.