Veganizm

Veganizm insan dışı hayvanları sömürülecek bir mal yada kaynak olarak görmeyen, hayvanların hissedebilen, hakları olan bireyler olduğunu savunan, hayvan sömürüsünün her çeşidini reddeden ideolojidir.