Vasıfsız İşçi

Vasıfsız işçi (Unskilled labour): Herhangi bir iş alanında uzmanlığı olmayan işçiler bu kategoride değerlendirilmektedir. Çoğunlukla kadınlar tarafından, büyük oranda ücretsiz bir şekilde ve ev içerisinde gerçekleştirilen çocuk ve yaşlı bakımı, temizlik gibi birçok iş, her ne kadar belirli beceri ve uzmanlıkları gerektirse de ataerkil sistem bu vasıfların kadınlar için “doğal” ve dolayısıyla da karşılık gerektirmeyen vasıflar olduğu fikrinin yaygın bir şekilde kabul edilmesine ve dolayısıyla da vasıfsız işçilerin çoğunluğunu kadınların oluşturmasına neden olmaktadır.