Uzlaştırma (Peacemaking)

Uzlaştırma çatışma içinde olan rakip taraflar arasındaki çatışmayı durdurmaya yönelik resmi veya gayri resmi diplomatik bir çabayı ifade eder. Amaç, şiddet içeren bir çatışmayı; farklılıkların müzakere, arabuluculuk, uzlaştırma ve tahkim yoluyla çözüldüğü şiddetsiz bir aşamaya taşımaktır. Uluslararası örgütler arabulucu olarak hizmet eder ve tarafsız üçüncü partiler olarak hareket eder veya diğer şiddet içermeyen çözüm kanallarına yönlendirme yapar. Örneğin, uluslararası mahkemeler.

Yaşama Dair Vakıf sözlüğünden alınmıştır.