Üretken – Üretken Olmayan Sosyal Transferler

Üretken – Üretken olmayan sosyal transferler (Contributory vs. Non-contributory social transfers[1]): Çalışanlar (ve işverenleri) tarafından ödenen transfer çeşitlerinin en yaygını sosyal güvence ödemeleridir. Çalışan ödemeli olmayan sosyal transferlerde çoğu zaman işverenler de ödeme yapmaz ve yapılan ödemeler vergilerden ya da başka devlet gelirlerinden karşılanır. [2]

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[2] ILO, 2014, Social Protection: Social Transfers, http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowTheme.action;jsessionid=4d33e4307fa4d7c09c4f2a785dce81005b4a482ce334972e798a1b2d232915df.e3aTbhuLbNmSe34MchaRahaPc3n0?th.themeId=11&lang=EN