Üretken İş

Üretken iş (Reproductive work[1]): Üretken iş, çalışan kişiler tarafından değerlendirildiğinde, kendileri ve bakmakla yükümlü olduklarının ihtiyaçlarını karşılamalarına yetecek, kabul edilebilir bir iş anlamına gelir. Aynı terim, küresel bakış açısıyla ise, sürdürülebilir kalkınma anlamına ve işletmeler ile ülkeler perspektifinden ise rekabet edebilirlik anlamına gelmektedir. [2]

[1] UN Women, 2014, Reading Paper Series on Care Economy Book

[2] Özlem Işığıçok, 2009, Küreselleşme Sürecinde İnsana Yakışır İş, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 56, http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusskd/article/view/1023000090/1023000085