Üretken Emek, Yeniden Üretim Emeği

Üretken emek, Yeniden üretim emeği (Productive / Reproductive labor): Üretken emek Gayri Safhi Milli Hasıla’ya katkı yapmak üzerinden ele alınmaktadır. Kadının bebek dünyaya getirmek, gündelik işleri yerine getirmek, neslin ve sınıf ilişkilerinin devamlılığını sağlamaktan oluşan yeniden üretim sürecinde herhangi bir ücret kazanmadığından bu emek üretken kabul edilmez ve feminist iktisat tarafından cinsiyet körü bir yaklaşım sergilediği için eleştirilir. [1] (Bkz. Cinsiyet körü)

[1]Nilüfer Çağatay, 1996, Gender and International Labor Standards in the World Economy, Review of Radical Political Economics, 28(3)