Ucuz İş Gücü Olarak Kadın Emeği

Ucuz iş gücü olarak kadın emeği (Cheap female labor)[1]: Tüm endüstrileşmiş ülkeler birçok farklı ekonomik aktivitelerin gerçekleşebilmesi için ucuz iş gücüne ihtiyaç duyarlar.[2] Kadınların ucuz iş gücü içerisindeki konumu ise bu anlamda özellikle önem taşımaktadır ve kadınlar çoğunlukla ucuz iş gücü kaynağı olarak kullanılmaktadır. Buradan hareketle kadınların güçlenmesi için ucuz iş gücü olarak istihdamının önüne geçecek önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

[1] Gülay Toksöz, 2011, Women’s Employment in Turkey in the Light of Different Trajectories in Development-Different Patterns in Women’s Employment, Fe Dergi 3(2)

[2] Desmond King ve David Rueda, 2008, Cheap Labor: The New Politics of “Bread and Roses” in Industrial Democracies, Perspective and Politics, 6(2), http://users.ox.ac.uk/~polf0050/King%20Rueda%20PoPs.pdf