Ücretsiz Çalışan / Ücretlendirilmeyen Emek

Ücretsiz çalışan / ücretlendirilmeyen emek (Employed but with no pay[1]):[2] Tarafına bir ücret ödenmeyenlerdir. Çalışmayanlara ek olarak konut içinde yapılan işlerde çalışan ama ücret almayan eş ve çocuklar, ev hizmetlerinde çalışanlar, askeri hizmetlerini yapmakta olanlar ve tarım ve orman işlerinde çalışanlar da bu kapsamda değerlendirilmektedir.[3]

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[2] Feministe, 2009, Cinsiyet Irk, Sınıf: Kadınlardan Yeni Bir Perspektif, Selma James, http://www.feminisite.net/news.php?act=details&nid=684

[3] Bursa SMMO, t.y., Sigortalı Sayılmayanlar, http://www.bursa-smmmo.org.tr/yazarlar/makaleler/146NYA.pdf