Ücretsiz Bakım İşi

Bakım İşleri / Yaşlı, hasta bakımı / enformel ya da ücretsiz yaşlı, hasta bakımı ve çocuk bakımı, ücretsiz bakım işi ve ev işi, Görünmeyen bakım hizmeti, yaşlıların verdiği ücretsiz bakım hizmetleri (Care Works / Care for elderly, sick / informal or unpaid elderly care[1], elderly care / elder care / aged care and child care, Unpaid care and domestic work[2], Non-renumerated care work[3], Unpaid help (from elderly)[4]): Yaşlı bireylerin yaşlanmayla ortaya çıkan, çocukların ve hastaların ise var olan fiziksel, ruhsal ve sosyal yetersizliklerinin ortadan kaldırılması, azaltılması veya giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen tüm eylemlere bakım işleri ismi verilmektedir. Bu işlerin ücret karşılığında yapılmadığı durumda ücretsiz bakım işlerinden, ücret karşılığı olduğu halde kayıt dışı bir şekilde gerçekleştirildiği durumda da enformel bakım işlerinden söz edilmektedir.[5] Burada özellikle yaşlı kadınların, kendi bakım hizmeti ihtiyaçlarının yanında, özellikle çocuk bakımında ücretsiz bakım hizmeti vermesi söz konusudur.

[1] Angela Cipollone, Eleneora Patacchini ve Giovanna Vallanti, 2012, Women Labor Market Performance in Europe: Trends and Shaping Factors, http://www.neujobs.eu/sites/default/files/event/2012/03/VALLANTI-REPORT_complete.pdf

[2] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[3] UN Women, 2014, Reading Paper Series on Care Economy Book

[4] Angela Cipollone, Eleneora Patacchini, Giovanna Vallanti, Women Labor Market Performance in Europe: Trends and Shaping Factors, 2012, http://www.neujobs.eu/sites/default/files/event/2012/03/VALLANTI-REPORT_complete.pdf

[5] Yaşlı bakım/evde hasta bakım teknikerinin resmi gazetede yayınlanan görevleri için bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-14-1.pdf