Ücretsiz Bakım Emeği

Bakım emeği / Ücretsiz bakım emeği (Care Work / Unpaid Care Work): Jean Gardiner bakım emeğini “Evde kadının ya da kız çocuğun babaya, kocaya, yaptığı ücretsiz hizmetlerin bütünü” olarak tanımlamaktadır.[1] Toplumlarda bakım emeğinin özellikle (farklı kuşaklardan) kadınlara yüklendiği görülmektedir.[2]

[1] akt. Uçan Süpürge Haber Merkezi, 2011, ‘Kadın Emeği’ konuşuldu: “Ev içinde de kapitalizm var”, http://www.ucansupurge.org/yazdir?98B359A1B591D4365D0FC7D0191068DB

[2] İpek İlkkarcan, Kilong Kim ve Tolga Kaya, 2015, Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımlarının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği,  İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi ve Levy Ekonomi Enstitüsü – Bard College, http://www.tr.undp.org/content/dam/turkey/docs/povreddoc/rapor-son-türkçe.pdf