Ücretli İstihdam

Ücretli istihdam (Wage employment): Çalışmaları karşısında ücret alan ya da maaşı olan çalışanları kapsayan bu tanım, satışlardan komisyon alınan çalışma biçimlerini de kapsamaktadır. İşverenler, kendi işinde çalışanlar, üretici kooperatifi üyeleri ve aile işçileri bu tanımın dışında kalmaktadır.[1]

[1] UN, t.y., Share of Women in Wage Employment in Non-Agricultural Sector, http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets/econ_development/women_wage_employment.pdf