Ücret / Maaş Kesintisi Cezası

Ücret / Maaş kesintisi cezası (Wage penalty): Bir ayda iki günlük ücretinden fazla olmamak şartıyla, bir işçinin işyerini bozan ve toplu iş sözleşmesinde ya da iş sözleşmesinde yer alan hal ve davranış içerisinde bulunmaması durumunda ücretinden kesinti yapılmasıdır.[1] Türkiye’deki kaynaklarda yaygın bir şekilde kullanılmamakla birlikte, İngilizce kaynaklarda ‘motherhood wage penalty’ (annelik maaş kesintisi) kavramıyla, kadınların, çocukları olduğunda işlerinden uzaklaşmaları ile birlikte genel becerileri ve firmalarına özel becerileri azaldığından, geri döndüklerinde daha az ücret almalarına işaret etmektedir.[2]

[1] Mehmet Bulut, 2015, İşçiye Ücret Kesme Cezası Verilebilir mi?, Radikal, http://www.radikal.com.tr/yazarlar/dr-mehmet-bulut/isciye-ucret-kesme-cezasi-verilebilir-mi-1272354/

[2] Deborah J. Anderson, 2002, The Motherhood Wage Penalty: Which Mothers Pay It and Why?, The American Economic Review, 92(2)