Türcülük

Türcülük insanın kendini diğer türlerden üstün görmesi ve bunun sonucu olarak insan dışı hayvanları kendi menfaati için sömürmesidir. Türcülük hissedebilen, sosyal ilişkiler kurabilen, duyarlı canlılar olan hayvanları sadece ait oldukları türden ötürü ötekileştiren bir ayrımcılık çeşididir.