Travesti

Travesti daha çok dış görünüşle ve davranışlarıyla karşı cinse ait olma isteğinde olan kişi. Bu sözcük kişideki transvestizmi ifade eder. Halk arasında travesti dendiğinde daha çok kadın giyimindeki/davranışındaki erkekler akla gelse de travesti kelimesi aslında hem erkek hem de kadın için ge-çerlidir; yani erkek giyimindeki/davranışındaki kadınlar için de kullanılır.

***Kaos GL’nin hazırladığı Sözlük‘ten alıntıdır.