Toplumsal Cinsiyete Duyarsız Makroekonomik Politikalar

Toplumsal cinsiyete duyarsız[1] makroekonomik politikalar (Gender neutral macroeconomic policy[2]): Toplumsal cinsiyetler arasındaki farklılıkları göz önüne almayan, dolayısıyla da kadınların ihtiyaç ve tecrübelerini ekonomi içerisinde baskın olan erkeklerin normlarına uyduğu takdirde göz önüne alan makroekonomik politikalardır. Bu anlamda kadınların iş hayatında ya da toplumsal yaşamda ayrımcılığa uğraması sonucunda ortaya çıkan farklılıkları, örneğin ücretsiz işlerde çalışma oranları, yeniden üretimdeki rolleri gözetmediğinden, toplumsal cinsiyete duyarsız makroekonomik politikalar, kadınlara yönelik ayrımcılığa hizmet etme ve bu ayrımcılığı yeniden üretme potansiyeline sahiptir[3].

[1] Sayıştay Dergisi, 2010, Avrupa Birliği Sayıştayı’nın Kurumsal Etkinliği, http://dergi.sayistay.gov.tr/icerik/der77tam.pdf

[2] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[3] Isabella Baker, t.y., Toward Social Science and Sustainability: Linkages Between Paid and Unpaid Work in Canada, APEC Human Resources Development Working Group Network on Economic Development Management.