Toplumsal Cinsiyete Duyarlı – Toplumsal Cinsiyet Konusunda Sorumlu İş Yeri

Toplumsal cinsiyete duyarlı – Toplumsal cinsiyet konusunda sorumlu iş yeri (Gender sensitive vs. Gender responsive / transformative work place): Toplumsal cinsiyet konusunda hassas (gender sensitive) terimi, üretilen politikaların, stratejilerin ve programların erkekler, kadınlar, erkek ve kız çocukları üzerindeki etkisini göz önüne alan, olumsuz sonuçların engellenmesine çalışan bir perspektife sahip olmasına karşılık gelir.[1] Toplumsal cinsiyet konusunda sorumlu (gender responsive) ise sadece önlem almakla kalmayıp, etkinliklerin merkezine olumsuzlukları ortadan kaldırmayı alan politika, proje ve programları kapsamaktadır. Bu terim makroekonomik anlamda özellikle bütçe tartışmaları içerisinde kullanılmaktadır.

[1] UN, t.y., Gender Terms Explained, http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd15/lc/gender_terms.pdf