Toplumsal Cinsiyete Duyarlı İstatistik

Toplumsal cinsiyete duyarlı istatistik / veri (Gender (sex)-disaggregated/ Gender specific statistics/ data): Kadınlara ve erkeklere yüklenen farklı rolleri hesaba katılarak, her iki cinsiyetin toplum içinde konumlandırma biçimleri göz önünde bulundurularak ve bu rollerin kadınlar için ortaya çıkarttığı ayrımcı uygulamalar dikkate alınarak veri toplanıp analiz edilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesidir.[1]

[1] Ülker Şener ve Hülya Demirdirek, 2014, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Veri Çalışması, 2014, http://www.tepav.org.tr/upload/files/haber/1395332832-5.TCDV_Toplumsal_Cinsiyete_Duyarli_Veri_Calismasi_Egitimi.pdf