Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık

Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık/ Yerleşik toplumsal cinsiyet yanlılığı/ Bilinçdışı önyargı (Gender based discrimination[1]/  Built-in gender bias[2]/ Unconsious bias[3]): Cinsel taciz, cinsel istismar, cinsel sömürü, şiddet, ayrımcılık, zorbalık, ev içi şiddet, partner şiddeti gibi kişinin cinsiyetini hedef alan eylemler sonucu ortaya çıkan ayrımcılık ya da önyargıdır.[4] Bu eylemlerin toplumsal normların desteklediği şekilde, kişinin bilinçli tercihinin dışında gerçekleştirilmesi durumu da bilinçdışı önyargı kapsamında değerlendirilmektedir.

[1]UN Women, 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change

[2]UN Women, 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change

[3] Özel sektör sunumlarında. Koç ve Unilever.

[4] Santa Clara University, 2015, Gender-Based Discrimination and Sexual Misconduct Policy, https://www.scu.edu/media/offices/student-life/policies/Gender-Based-Discrimination-and-Sexual-Misconduct-Policy-Publication-June-2015-Final-Copy.pdf