Toplumsal Cinsiyete Bağlı Yaşam Boyu Gelir Farkı

Toplumsal cinsiyete bağlı yaşam boyu gelir farkı, Kümülatif gelir farklılıkları, Toplam kazanç açığı (Gender gap in lifetime income[1], Cumulative income differences [2],  Overall earnings gap[3]): Kadın ve erkeklerin hayatları boyunca istihdam oranlarının farklı olması, benzer işlerde çalışsalar bile eşit ücret alma konusunda yaşadıkları sıkıntılar, kadınların iş gücüne katılım konusunda karşılaştığı zorluklar sonucunda ortaya çıkan farklılıklardır.[4] Bu farklılıkların en doğrudan yansıması emeklilik maaşlarındaki farklar üzerinden de gözlemlenebilmektedir. (bkz. Toplumsal cinsiyete bağlı emeklilik maaşı farkı)

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[2] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[3] Eurostat, 2015, Gender Statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics

[4] UNWomen, 2015, Transforming Work for Women’s Rights, http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/ch2.pdf