Toplumsal Cinsiyete Bağlı Ücret Farkı

Toplumsal cinsiyete bağlı ücret farkı, Toplumsal cinsiyete bağlı maaş farkı, Toplumsal cinsiyete dayalı fark, Eşit olmayan ücret, ücret tutarsızlığı, gelir tutarsızlığı (Gendered pay gap[1], Gender gap in wages or earnings, Gender gap[2], Unequal pay, wage disparity, income disparity)[3]: “Eşit işe eşit ücret” prensibinin uygulanmaması durumunda ortaya çıkan farktır. (Bkz. Eşit işe eşit ücret prensibi). Toplumsal cinsiyete bağlı ücret farkına dair farklı ölçümler söz konusudur. Amerika’da bu ölçüm tam zamanlı çalışan kadın ve erkeklerin maaşlarının orta değeri karşılaştırılarak yapılmaktadır ve 2014 yılında kadınların gelirlerinin erkeklere oranı yüzde 82.5 iken bu oran 2015 yılında 81.1 olmuş ve ücret farkı artmıştır.[4] Eğer yarı zamanlı ya da yılın belirli zamanlarında çalışanlar da bu orana dahil edilirse ücret farkı daha da artacaktır çünkü bu düşük ücretli işlerde kadın çalışan oranı daha yüksektir.

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[2] UNFPA, 2007, Women’s Economic Empowerment: Meeting the Needs of Impoverished Women, Workshop Report

[3] TİSK, 2008, OECD Ülkelerinde Kadınlar ve Erkekler, https://tisk.org.tr/tr/e-yayinlar/289_oecd_ulkelerinde_kadinlar/pdf_289_oecd_ulkelerinde_kadinlar.pdf

[4] IWPR, 2015, New Data Shows the Gender Wage Gap Widened in 2015, http://www.iwpr.org/press-room/press-releases/new-data-shows-the-gender-wage-gap-widened-in-2015