Toplumsal Cinsiyete Bağlı İstihdam Farkı

Cinsiyete bağlı istihdam farkı (Employment gender gap): Erkek istihdamının çalışma çağındaki erkek nüfusuna oranı ile kadın istihdamının çalışma çağındaki kadın nüfusa oranı arasındaki farktır.[1] Bir ülkede gelişmişlik düzeyinin incelenmesinde cinsiyete bağlı istihdam oranlarının dikkate alınması önemlidir.[2]

[1] Risikat Oladoyin S. Dauda, t.y., Microfinance, poverty and employment gender gap: An analysis from the Nigerian Perspective. https://www.aeaweb.org/aea/2015conference/program/retrieve.php?pdfid=1116

[2] Levent Şahin, 2009, Avrupa Birliği ve Türkiye İşgücü Piyasalarının Karşılaştırılmalı Analizi, http://www.kamu-is.org.tr/pdf/1035.pdf