Toplumsal Cinsiyet Temsili

Toplumsal cinsiyet temsili (Gender representation[1]): Bu kavram, özellikle medya üzerinden, cinsiyetlere atfedilen toplumsal rollerin nasıl yansıtıldığına dair yapılan çalışmalarda kullanılmaktadır. Toplumsal cinsiyet temsilinin var olan ayrımcı toplumsal cinsiyet normlarını yeniden üretmesi, sıklıkla karşılaşılan bir durum olarak kadınların toplum içerisinde güçlenmesinin önünde önemli bir engel teşkil etmektedir.

[1] Women Matter, 2010, “Women at the Top of Corporations:  Making it Happen, McKinsey&Company