Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Ana Akımlaştırılması

Toplumsal cinsiyet perspektifinin ana akımlaştırılması (Gender mainstreaming)[1]: ‘Toplumsal cinsiyet perspektifinin ana akımlaştırılması toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi konusunda dünyaca kabul edilen bir stratejidir’. ‘Ana akımlaştırma toplumsal cinsiyet perspektifinin ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine verilen önemin politika geliştirme, araştırma, yasal savunma/diyalog, mevzuat, kaynak tahsisi, planlama, program ve projelerin geliştirilmesi ve takibi gibi tüm konularda merkezi konuma gelmesini gerektirir.’[2]

[1] Kevin Devaux, 2014, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mevzuatının Uygulanmasının İzlenmesi,

[2] UNWomen, t.y., Gender Mainstreaming, http://www.un.org/womenwatch/osagi/gendermainstreaming.htm