Toplumsal Cinsiyet Merceği

Şirket/Kamu politikalarının toplumsal cinsiyet denetimi[1], Var olan iş kanunlarının toplumsal cinsiyet denetimi, Toplumsal cinsiyet merceği (Gender audit of corporate/public policies[2], Gender audits of existing labour laws[3], ‘Gender lens’): Süregelen şirket içi kurumsal süreci, şirket çalışanlarının gelecek planlarını ya da  iş kanunlarının toplumsal cinsiyete ilişkin meseleleri nasıl bir bakış açısı ve algıyla düzenlediklerini ortaya çıkaran bir değerlendirme sürecidir.[4] Kamu politikalarının etki ve sonuçlarına ilişkin genel kabul gören yaklaşım, kamu politikalarının kadın ve erkekler üzerinde aynı sonuçlar yaratacağı yönündedir.

[1] Zeynep Duygu Ulusoy, 2008, Ayrımcılıkla Mücadelede Bir Araç Olarak Etnik Veri [Yüksek Lisans Tezi],  İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı İnsan Hakları Hukuku, http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/455/Ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1kla%20m%C3%BCcadelede%20bir%20ara%C3%A7%20olarak%20etnik%20veri.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[2] UN Women , 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change.

[3] UN Women , 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change.

[4] Comission on the Advancement of Women, 1999, The Gender Audit, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACK840.pdf