Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları

Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları (Gender stereotypes[1]/ Gender stereotyping): Kadın ve erkeklerin sahip oldukları cinsiyet ile belirlenen ve sınırlandırılan özellik ve roller çerçevesinde yerleşmiş kalıplaşmış düşüncelerdir.[2]

[1] UN Women, 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change

[2] European Parliament, 2013, Gender Stereotyping, http://epthinktank.eu/2013/02/25/gender-stereotyping/