Toplumsal Cinsiyet Güçlenme Ölçümü

Toplumsal cinsiyet güçlenme ölçümü (Gender empowerment measure): Kadınların ekonomik bağımsızlığını ve ekonomik ve politik hayatta rol alma oranını ortaya koymak amacıyla yapılan ölçüme verilen isimdir. Bu ölçümleme esnasında ‘parlamentodaki vekil sayısı, üst düzey kadın yönetici sayısı, teknik ve profesyonel yönetici kadın sayısı’ gibi farklı değişkenler dikkate alınmaktadır. [1]

[1] akt. Muammer Kaya, 2014, İnsani Gelişme Endeksi Gelirinin Ötesinde Yaşam Standardı ve Refahı Etkilemektedir, https://ogu.edu.tr/Web/BirimDuyuruDetay/29?returnurl=https%3A%2F%2Fogu.edu.tr%2FAkademik%2FDetay%2FMerkezler-Teknoloji_Egitim_Uygulama_ve_Arastirma_Merkezi_(TEKAM)%2F2%2F77