Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği (Gender disparity[1]): ‘Erkekler ve kadınlar açısından farklı sonuçlar elde edildiğine dair betimsel gözlemdir’. ‘Ayrımcılık, değişkenlik gösteren biyolojik farklılıklar, bireysel ve toplumsal inanışlar, belirli toplumsal cinsiyetlere atfedilen rollere yönelik tutumlar, bu faktörler üzerinden hanelerin ve bireylerin aldığı kararlar bu eşitsizlikte belirleyicidir.’[2]

[1] UNFPA, 2007, Women’s Economic Empowerment: Meeting the Needs of Impoverished Women, Workshop Report

[2] Deon Filmer, Elizabeth M. King ve Lant Pritchett, 1997, Gender Disparity in South Asia: Comparison Between and within Countries, http://www.worldbank.org/html/prddr/prdhome/projects/gender/sasgdis.pdf