Toplumsal Cinsiyet Çeşitliliği

Toplumsal cinsiyet çeşitliliği/ Toplumsal cinsiyet çeşitliliği ekosistemi (Gender diversity[1]/  Gender diversity ecosystem[2]): Toplumsal cinsiyet çeşitliliği cinsiyet kimliği ve/veya yönelimleri farklı olan kişilerin, kaynak, beceri ve potansiyellerini kendi çeşitlilikleri içerisinde birbirlerinin dengi olarak değerlendirilmesi ve desteklenmesi anlamına gelmektedir.[3] Toplumsal cinsiyet eşitliği olan bir ekosistemde yöneticiler bu konuya bağlılık gösterir, özelde kadınların gelişim programları desteklenir ve yine özelde kadınların şirket içerisindeki gelişimini destekleyen belirli kolaylaştırıcılar yer alır.[4]

[1]Women Matter, 2010, Women at the Top of Corporations:  Making it Happen, McKinsey&Company

[2]Women Matter, 2010, Women at the Top of Corporations:  Making it Happen, McKinsey&Company

[3] Willi Walter, t.y., Gender Diversity: Professional association for Gender-Competent Educaiton and Consulting, http://www.gender-diversity.de/Portals/0/SiteDocs/Dokumente/english_info.pdf

[4] Women Matter, 2012, Making the Breakthrough, McKinsey&Company