Ticarete Uygun Olmayan Sektör

Ticarete uygun olmayan sektör (Non-tradable sector)[1]: Geleneksel anlamıyla inşaat, finans, emlak ve kamu hizmetlerini kapsayan sektörlere verilen isimdir. İktisatçılar hizmet sektörleriyle ilgili olarak “ticarete uygun olmayan sektör” (non-tradable sector) kavramını kullanmaktadırlar. Örneğin kuaförlük, bu sektörün uluslararası literatür açısından ticari olmayan karakterini gösteren bir örnektir.[2]

[1] Nusret Ekin, 1998, Bilgi Ekonomisi’nde Elektronik Ticaret, İstanbul Ticaret Odası, http://www.ito.org.tr/itoyayin/0011502.pdf

[2] Stefan Zeugner, 2013, Tradable vs. Non-tradable: An Emprical Approach to the Classification of Sectors, European Comission, ECFIN B1, https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/compnet/20131212/session_3_zeugner.pdf??537549c3324892f9429026cd098dcc54