Tarım Dışı İşsizlik Oranı

Tarım dışı işsizlik oranı [1] (Non-agricultural unemployment rate):  ‘Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı da olmayan) kişilerden iş aramak için son üç ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 15 gün içinde işbaşı yapabilecek durumda olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm kişiler işsiz nüfusa dahildir’.[2]
Tarım dışı istihdam verisi ülkedeki toplam istihdam verilerinden tarım işçileri, devlet memurları, evde çalışanlar ve kâr amacı gütmeyen işletmeler çıkarılarak hesaplanır.[3]

[1] Global Compact Türkiye, 20 Kasım 2014, Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Ön Rapor

[2] TÜİK, 2011, Hanehalkı İşgücü Araştırması Mikro Veri Seti http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/Hia_2011/turkce/metaveri/tanim/index.html

[3] Mesut Ayvalı, 2014, Tarım Dışı İstihdam Verisi Nasıl Yorumlanır, http://www.bireyselyatirimci.com/tarim-disi-istihdam-verisi-nasil-yorumlanir/