Tarafsızlık – Nötrlük (Impartiality vs. neutrality)

Tamamen nötr olunamasa bile tarafsız olunabilir. Tarafsız olmak, her iki taraftaki insanlarla çalışmaktır ancak çalışmamız, insanların konuşmak için masaya gelmelerini, diyalog geliştirmelerini sağlamaktır.