Tarafsızlık – Nötrlük (Impartiality vs. neutrality)

Tarafsızlık tamamen nötr olunamasa bile tarafsız olunabilir. Tarafsız olmak, her iki taraftaki insanlarla çalışmaktır ancak çalışmamız, insanların konuşmak için masaya gelmelerini, diyalog geliştirmelerini sağlamaktır.

Yaşama Dair Vakıf sözlüğünden alınmıştır.