Tam İstihdam

Tam istihdam (Full employment): ‘Mümkün olan tüm iş gücü kaynaklarının ekonomik anlamda en verimli şekilde kullanılmasıdır. Tam istihdam hem vasıflı hem de vasıfsız iş gücünden belirli bir zamanda belirli bir ekonomide en fazla oranda yararlanmanın sağlanması ile mümkün olur’. [1]

[1] Investopedia, t.y., Full Employment, http://www.investopedia.com/terms/f/fullemployment.asp