Tahkim

Çatışmalı taraflar problemlerini tarafsız bir üçüncü partinin müdahil olmasından önce tartışır, tarafların diyalog yoluyla çözüme ulaşamadıkları durumda bu üçüncü parti, iki tarafı da bağlayıcı bir karar verir