Sosyal Transferler

Sosyal transferler (Evrensel – Bütçe hesaplı sosyal transferler) (Social transfers) (Universal vs. Means tested social transfers[1])): Çalışan ödemeli olmayan/devlet tarafından sağlanan sosyal transferlerden tüm vatandaşlara yönelik olanlarına evrensel sosyal transfer adı verilir, eğitim hizmetlerine ulaşım bunlardan biridir. Bütçe hesaplı sosyal transfer ise belirli bir gelir düzeyinin altındaki kimselere sağlanan sosyal transferlerdir.[2]  Sosyal mal ve hizmetlere erişim ya da maddi birikim üzerinden yapılan bu transferler yoluyla, gelir, aktif çalışanlar ve yaşlılar gibi farklı sosyal kesimler arasında aktarılmaktadır. Sosyal amaçlı transfer kavramı sosyal yardım olarak da nitelendirilebilecek bu ödemelerin nüfusun tümüne yaygınlaştığı, evrensel sistemlerde kullanılmaktadır.[3]

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[2] ILO Social Protection, 2014, Introduction: Social Transfers, http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowTheme.action?th.themeId=11

[3] Mesut Gülmez, 2015, Sosyal Güvenlik mi, Sosyal Koruma mı? Uluslararası Boyut ve Evrimi Üzerine Aykırı ‘İlk’ Düşünceler, VII. Sosyal İnsan Hakları Sempozyumu, http://www.sosyalhaklar.net/2015/bildiriler/gulmez2.pdf