Sosyal Koruma Hizmetlerine Erişim

Sosyal koruma hizmetlerine erişim [1]  (Access to social protection):  Kadınların istihdama katılmalarının yollarının kolaylaştırılması, düşük gelirli hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve ailelerin ekonomik risklerinin azaltılmasında sosyal koruma önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. [2] Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerin birçoğu sosyal koruma programları yürütmektedir. Kadınlar erkeklere göre daha fazla enformel sektörlerde çalıştıkları ve doğum gibi nedenlerle istihdam dışı kaldıkları için formel sektörde çalışanların yararlandığı sosyal haklara daha az erişimleri bulunmaktadır.[3]

[1] C20 ve W20, 2015, Kadınların Potansiyellerini Tam Olarak Kullanabilmeleri için Ekonomiyi Yeniden Değerlendirmek, http://c20turkey.org/uploads/Ortak%20C20-W20%20Bildirisi_15112015.pdf

[2] UNWomen, t.y., Macroeconomic Policies and Social Protection, http://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/macroeconomics-policies-and-social-protection

[3] Lisa Cameron, 2014, Social Protection Programs for Women in Developing Countries, http://wol.iza.org/authors/lisa-cameron