Sosyal Etki

Sosyal etki, gerçekleştirilen bir müdahale (intervention) sonucunda (program, proje, kampanya, etkinlik) ortaya çıkan sosyal, toplumsal sonuçlar olarak özetlenebilir.

Yaşama Dair Vakıf sözlüğünden alınmıştır.