Sosyal Etki İzleme

Sosyal etki izleme program, proje, kampanya, etkinlik vb. topluma yönelik olan ya da olmayan müdahalelerin sosyal etkisini gözeterek yapılan tasarımdır.

Yaşama Dair Vakıf sözlüğünden alınmıştır.