Sosyal Dışlanma

Sosyal dışlanma (Social exclusion): Sosyal dışlanma terimi için yapılan tanımlar konunun  hangi açıdan ele alındığına göre değişiklik gösterebilir. Bazı tanımlar kimlerin dışlandığına (örneğin fiziksel engelli, yoksullar) yanıt verirken, diğerleri, neyden dışlandığına (örneğin güvenli ve düzenli bir iş), dışlanma sonucunda ortaya çıkan sorunlara (örneğin işsizlik, düşük gelirler), dışlanmaya neden olan süreç ve hangi durumlarda ortaya çıktığına ya da  kimlerin dahil olduğuna (toplum ve devlet aygıtları) cevap verebilir.  1980’lerde Fransa merkezli bir şekilde ortaya çıkmıştır.[1]

[1]Jane Mathieson, Jennie Popay, Ethenline Enoch, Sarah Escorel, Mario Hernandez, Heidi Johnston ve Laetita Rispel, 2008, Social Exclusion: Meaning, Measurement and Experience and Lİnks to health Inequalities, WHO Social Exclusion Knowledge Network Background Paper http://www.who.int/social_determinants/media/sekn_meaning_measurement_experience_2008.pdf.pdf