Sivil Toplum Haberciliği

Sivil toplum haberciliği sivil toplumda biriken tecrübenin görünür kılınması ve birbirinden farklı alanlarda ve kimliklerde yapılan savunuculuk faaliyetlerinin ortak bir zeminde buluşabilmesine / karşılaşmasına imkan sağlayan habercilik anlayışıdır.

Yaşama Dair Vakıf sözlüğünden alınmıştır.