Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi

Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi 2015-2030 yılları arasındaki 15 yıl zarfında,  “Afet riskini ve bireylerin, işletmelerin, toplulukların ve ülkelerin afet nedeniyle can, geçim kaynağı, sağlık ve ekonomik, fiziksel, sosyal, kültürel ve çevresel varlık kayıplarını önemli ölçüde azaltmak” sonucuna ulaşmayı amaçlar.

Daha Güvenli bir Dünya için Yokohama Stratejisi ve Hyogo Çerçeve Eylem Planı’nda yer alan ilkelerden faydalanarak hazırlanan Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi’nin uygulanmasında, ulusal koşullar ile yerel yasalara, uluslararası yükümlülük ve taahhütlere uyum sağlanması için Birleşmiş Milletler himayesinde yürürlüğe girdi.