Şartsız – Şartlı Sosyal Transfer ve Hizmetler

Şartsız ve Şartlı sosyal transfer ve hizmetler (Unconditional vs. Conditional social transfers and social services[1]):  Şartsız sosyal transferler belirli düşük gelirli kesimlere sağlanan parasal desteklerdir. Şartlı sosyal transferler ise belirli şartları yerine getirdikleri takdirde (örneğin kız çocuğunu okula gönderdiğinde) düşük gelirli kesimlere sağlanan yardımlardır.[2]

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[2] ILO Social Protection, 2014, Introduction: Social Transfers, http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowTheme.action?th.themeId=11